DỰ ÁN CĂN HỘ CHỊ LY

  • Chủ đầu tư: Lê Trúc Ly
  • Diện tích: 120m2
  • Vị trí: Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dự án khác

Bấm để gọi