DỰ ÁN CĂN HỘ CHỊ THỦY

  • Chủ đầu tư: Huỳnh Lâm Bích Thủy
  • Diện tích: 80m2
  • Vị trí: Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dự án khác

Bấm để gọi