DỰ ÁN CĂN HỘ ANH SƠN

  • Chủ đầu tư: Trần Thanh Sơn
  • Diện tích: 90m2
  • Vị trí: Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dự án khác

Bấm để gọi