DỰ ÁN CĂN HỘ CHỊ HẰNG

  • Chủ đầu tư: Tạ Bích Hằng
  • Diện tích: 135m2
  • Vị trí: Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dự án khác

Bấm để gọi