DỰ ÁN CĂN HỘ CHỊ TRÚC

  • Chủ đầu tư: Đoàn Thanh Trúc
  • Diện tích: 60m2
  • Vị trí: Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dự án khác

Bấm để gọi