DỰ ÁN CĂN HỘ CHỊ HÒA

  • Chủ đầu tư: Trần Thị Hòa
  • Diện tích: 90 m2
  • Vị trí: Căn hộ Aranya
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dự án khác

Bấm để gọi