DỰ ÁN HOMESTAY ANH LÂM

  • Chủ đầu tư: Lưu Tiến Lâm
  • Diện tích: 75 m2
  • Vị trí: Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại
Bấm để gọi