DỰ ÁN NHÀ PHỐ ANH THẮNG

  • Chủ đầu tư: Đặng Chí Thắng
  • Diện tích: 220m2
  • Vị trí: Điện Bàn, Quảng Nam
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dự án khác

Bấm để gọi