Saphire Hạ Long

  • Chủ đầu tư: ANH: MR TRUNG
  • Diện tích: 280M2
  • Vị trí: Saphire Hạ Long
  • Phong cách thiết kế: Tân cô điển

Dự án khác

Bấm để gọi